W jaki sposób przekazać 1% podatku na rzecz Mateusza i Łukasza:

Wystarczy w druku PIT w części I :

„ WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO” wpisać nazwę organizacji

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"

oraz

Nr KRS 0000186434

i kwotę przekazanego podatku.

Następnie w części:      

"INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" :

w rubryce pod wnioskiem o przekazanie 1%, PIT-28 poz.133, PIT-36 poz.309, PIT-36L poz.109, PIT-37 poz.128, PIT-38 poz.62, PIT-39 poz.55  

- wpisać wyraźnie imię i nazwisko chłopców:

 ŁUKASZ i MATEUSZ KONIECZNY 11/K

Ta informacja jest bardzo ważna.

Urząd Skarbowy dokona przelewu za Ciebie

 

 
(przykład wypełnienia tej części PIT)
 

    
   Mateuszek i Łukaszek są podopiecznymi Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym "SŁONECZKO". Jeśli chcesz pomóc
podajemy nr konta i prosimy o symboliczne wpłaty: 
 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
Stawnica 33
77-400 Złotów
 
Bank: SBL Zakrzewo o/Złotów

Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

z dopiskiem: na leczenie i rehabilitację Mateusza i Łukasza Koniecznych

a dla wpłat z zagranicy jest:

SBL Zakrzewo o/Złotów

nr konta:IBAN: PL 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

GBWCPLPP-kod swift

z dopiskiem: na leczenie i rehabilitację Mateusza i Łukasza Koniecznych
 
 
 
Licznik odwiedzin
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl